RB 75/2009

Umowa kredytowa jednostki zależnej

RB 19/2005

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

RB 73/2009

Umowa krajowej jednostki zależnej

RB 72/2009

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63