RB 199/2009

Umowa krajowa konsorcjum jednostek GK KOPEX

RB 198/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 194/2009

Umowa realizacyjna jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63