RB 110/2005

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 108/2005

Aneks do umowy poręczenia

RB 105/2005

Wejście w życie umowy z podwykonawcą

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63