RB 140/2007

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 139/2009

Poręczenie dla podmiotu powiązanego

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63