RB 255/2007

Utworzenie nowej Spółki

RB 254/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 253/2007

Aneks do znaczącej umowy krajowej

RB 253/2007

Aneks do znaczącej umowy krajowej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63