RB 38/2005

Wybór oferty na zakup FAMAGO S.A.

RB 37/2005

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 36/2005

Znacząca umowa na rynku serbskim

RB 34/2005

Znacząca umowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63