RB 192/2007

Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji

RB 191/2007

Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji

RB 190/2007

Rejestracja w KDPW akcji serii B

RB 189/2007

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

RB 188/2007

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63