RB 101/2005

Powołanie członka Rady Nadzorczej

RB 98/2005

Aneks do umowy o linii wierzytelności

RB 96/2005

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63