RB 4/2017

Powołanie osób nadzorujących.

RB 3/2017

Odwołanie osoby nadzorującej.

RB 120/2016

Informacja o rezygnacji osob nadzorujących

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63