RB 155/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

RB 154/2011

Znaczące umowy jednsotki zależnej

RB 153/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63