RB 37/2011

Umowy krajowe spółek GK KOPEX.

RB 36/2011

Umowa krajowa jednostki zależnej.

RB 34/2011

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63