RB 126/2008

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 125/2008

Spłata pożyczki przez podmiot powiązany

RB 122/2008

Istotna umowa z jednostką zależną

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63