RB 10/2008

Zmiana firmy spółki zależnej

RB 6/2008

Aneks do umowy porozumienia z PBSz S.A.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63