RB 5/2016

Odwołanie osoby zarządzającej.

RB 3/ 2016

Powołanie osoby nadzorującej.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63