RB 11/2016

Rezygnacja osoby zarządzającej.

RB 10/2015

Powołanie osoby zarządzającej.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63