RB 200/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

RB 199/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

RB 198/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63