RB 8/2011

Umowy krajowe jednostki zależnej

RB 7/2011

Aneks do znaczącej umowy krajowej

RB 7/2011

Aneks do znaczącej umowy krajowej

RB 5/2011

Umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63