RB 129/2005

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 127/2005

Znacząca umowa - odtajnienie raportu

RB 125/2005

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63