RB 63/2005

Umowa z podwykonawcą

RB 62/2005

Aneks do umowy pożyczki

RB 59/2005

Umowa na zakup kompleksu ścianowego

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63