RB 223/2007

Znaczące umowy krajowe jednostki zależnej

RB 221/2007

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 220/2007

Znaczące umowy krajowe jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63