RB 99/2007

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

RB 98/2007

Aneks do umowy pożyczki

RB 96/2007

Znacząca umowa na rynku rosyjskim

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63