RB 111/2007

Umowa handlowa z podmiotem powiązanym

RB 110/2007

Ocena spółki przez Radę Nadzorczą

RB 109/2007

Umowa konsorcjum jednostki zależnej

RB 108/2007

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63