RB 81/2006

Umowa kredytowa jednostki zależnej

RB 79/2006

Istotna umowa

RB 78/2006

Aneks do znaczącej umowy

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63