RB 122/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 120/2006

Porozumienie do znaczącej umowy

RB 119/2006

Znacząca umowa - rynek rumuński

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63