RB 21/2008

Rejestracja Spółki KOPEX-EKO Sp. z o.o.

RB 18/2008

Umowa pożyczki z jednostką zależną

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63