RB 71/2009

Umowa krajowej jednostki zależnej

RB 70/2009

Umowa krajowej jednostki zależnej

RB 69/2009

Umowa krajowej jednostki zależnej

RB 67/2009

Zawarcie umowy przez jednostkę zależną

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63