RB 276/2007

Aneks do umowy pożyczki

RB 275/2007

Zawarcie znaczącej umowy przez ZZM S.A.

RB 273/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 272/2007

Korekta prognozy wyników

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63