RB 301/2007

Kontrakt w Rep. Poł. Afryki

RB 300/2007

Znacząca umowa kredytowa

RB 299/2007

Spłata pożyczek

RB 297/2007

Zmiana firmy jednostki pośrednio zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63