RB 46/2008

Umowa pomiędzy jednostkami powiązanymi

RB 44/2008

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 42/2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63