RB 103/2008

Nabycie akcji Hansen Sicherheitstechnik AG

RB 101/2008

Odwołanie prokury

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63