RB 5/2005

Znacząca umowa krajowa

RB 3/2005

Znacząca umowa handlowa

RB 2/2005

Znacząca umowa handlowa

RB 1/2005

Przystąpienie do systemu ESPI

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63