RB 108/2005

Aneks do umowy poręczenia

RB 105/2005

Wejście w życie umowy z podwykonawcą

RB 104/2005

Wejście umowy w życie

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63