RB 130/2006

Udzielenie prokury

RB 129/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 128/2006

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

RB 127/2006

Rejestracja spółki na Ukrainie

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63