RB 117/2006

Ustanowienie hipoteki

RB 116/2006

Tekst jednolity Statutu Spółki

RB 114/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 112/2006

Znacząca umowa - rynek bułgarski

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63