RB 68/2005

Znacząca umowa na rynku tureckim

RB 67/2005

Znacząca umowa kredytowa

RB 66/2005

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 64/2005

Nabycie akcji FASING S.A.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63