RB 166/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 165/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 164/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 163/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

RB 162/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63