RB 24/2008

Oddalenie apelacji

RB 21/2008

Rejestracja Spółki KOPEX-EKO Sp. z o.o.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63