RB 150/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 149/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 148/2006

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 147/2006

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 146/2006

Powołanie osoby zarządzającej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63