RB 167/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 166/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 165/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 164/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 163/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63