Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX SA w dniu 19 października 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX SA w dniu 29 września 2017 r. ODWOŁANE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63