Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 18 czerwca 2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 20 lutego 2014 roku i po wznowieniu obrad w dniu 14 marca 2014 roku

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63