Władze

Zarząd


Joachim Sosnica

 Prezes Zarządu

Jan Poświata

Wiceprezes Zarządu

Czesław Sypek

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Prokurenci


Leszek Matuszek

Rafał Basista

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63