Oferta

Usługi wiertnicze:

– Wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe - z powierzchni i z wyrobisk górniczych,
– Wiercenie studni wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje,
– Wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych z pełnym rdzenio waniem, testami otworowymi i badaniami laboratoryjnymi,
– Wiercenia otworów inżynieryjnych dla odwadniania, wentylacji, podsadzania pustek, itp.,
– Wiercenia otworów wielkośrednicowych ( do średnicy 2,0m),
– Likwidacja otworów wiertniczych.

Usługi geotechniczne:

– Odwodnienia terenów, 
– Iniekcje cementowe i środkami chemicznymi,
– Wypełnianie pustek poeksploatacyjnych,
– Kotwienie,
– Palowanie.

W zależności od uwarunkowań geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych, prace wiertnicze prowadzi metodą:

– wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym normalnym,
– wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym odwróconym,
– młotkiem wgłębnym.

Stosowane urządzenia wiertnicze umożliwiają wykonanie otworów o średnicy do 1100 mm i głębokości do 1500 m.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63