Forma prawna

ŚTW DALBIS sp z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

KRS: 0000156135

NIP: 626-034-05-17

REGON: 271786810
– Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 51 200 zł

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63