Historia

2011

Spółka zostaje członkiem Grupy KOPEX.

1956

Utworzenie Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego DALBIS sp. z o.o. specjalizującego się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz w praktycznym wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych, zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych zakładach górniczych.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63