Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego za 1H2023 (Półroczny)

Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego za 1H2023

Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za 1H2023 (Półroczny)

Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za 1H2023

Sprawozdanie Zarządu PRIMETECH S.A. za 1H2023 (Półroczny)

Sprawozdanie Zarządu PRIMETECH S.A. za 1H2023

JEDNOSTKOWE Sprawozdanie finansowe PRIMETECH S.A.za 1H2023 (Półroczny)

JEDNOSTKOWE Sprawozdanie finansowe PRIMETECH S.A.za 1H2023

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63