SA-QSr 3 (Kwartalny)

III kwartał

SA-PS 2003 (Półroczny)

Skonsolidowany raport półroczny

SA-PS 2004 (Półroczny)

Skonsolidowany raport półroczny

SA-QSr 2 (Kwartalny)

II kwartał

SA-QSr 1 (Kwartalny)

I kwartał

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63