SKONSOLIDOWANE Sprawozdanie finansowe Grupy PRIMETECH za 1H2022 (Półroczny)

SKONSOLIDOWANE Sprawozdanie finansowe Grupy PRIMETECH za 1H2022

JEDNOSTKOWE Sprawozdanie finansowe PRIMETECH S.A.za 1H2022 (Półroczny)

JEDNOSTKOWE Sprawozdanie finansowe PRIMETECH S.A.za 1H2022

Sprawozdanie Zarządu PRIMETECH S.A. za 1H2022 (Półroczny)

Sprawozdanie Zarządu PRIMETECH S.A. za 1H2022

Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za 1H2022 (Półroczny)

Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za 1H2022

Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego za 1H2022 (Półroczny)

Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego za 1H2022

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63