Sztygar oddziału szybowego mechanicznego pod ziemią

Umiejętności techniczne/ uprawnienia:

 • zapewnienie bieżącej sprawnej i bezpiecznej działalności szybów kopalni w zakresie energomaszynowym
 • świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko osoby dozoru ruchu w specjalności mechanicznej – wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych
 • wiedza techniczna z branży mechanicznej
 • znajomość przepisów (RME z dnia 23.11.2016 r.)
 • samodzielność w pracy
 • odpowiedzialność
 • znajomość zasad BHP
 • znajomość robót szybowych
 • znajomość budowy maszyn wyciągowych, układów sygnalizacji i innych elementów górniczego wyciągu szybowego

Doświadczenie zawodowe:

 • wieloletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z utrzymaniem szybów i ich wyposażeniem

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • zwrot kosztu dojazdu i powrotu z kontraktu
 • bezpłatny lokalny dojazd do miejsca pracy i z miejsca pracy

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: + 48 667 952 697

LUB

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres mailowy: 

kariera@primetechsa.pl

Prosimy również o dopisanie do przesyłanych aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIMETECH SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez PRIMETECH SA prosimy także o dołączenie zgody o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIMETECH SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie na adres iod@famur.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRIMETECH SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, nr KRS: 0000026782, Regon: 271981166, NIP: 6340126849.. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od osoby polecającej Panią/Pana do pracy w Spółce. W trakcie postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane dane podane przez Panią/Pana w przekazanym CV. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres iod@famur.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63