Forma Prawna

PBSz 1 sp z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

KRS: 0000652297

NIP: 954-277-24-94

REGON: 366061311
– Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 264 090 000,00 zł

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63