Jednostką dominującą Grupy PRIMETCH jest spółka PRIMETECH SA 

 

Podmiotem bezpośrednio dominującym PRIMETECHSA jest FAMUR SA, zaś podmiotem dominującym całej Grupy - TDJ SA.

 Skład Grupy PRIMETECH: 

 ŚTW DALBIS sp. z o.o. 

- spółka specjalizuje się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz w praktycznym wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych zakładach górniczych.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63